تهران شهرک غرب 982188365139

نقد کردن درآمد ارزی

نقد کردن درآمد های ارزی دیجیتال شما

خدمات پی پال در پی تکنو

با استفاده از سرویس نقد کردن پی تکنو ، شما می توانید درآمدهای ارزی خود را به ریال تبدیل کرده و به حساب بانکی خود در ایران انتقال دهید.

موجودی حسابهای پی پال، اسکریل ، پرفکت مانی ، وب مانی و ارزهای دیجیتال .. خریداری می شود.

روش های نقد کردن:

با استفاده از سرویس نقد کردن پی تکنو شما می توانید درآمدهای ارزی خود را به ریال تبدیل کرده و به حساب بانکی خود انتقال دهید.
پی تکنو از طریق حساب های ارزی پی پال ، اسکریل ، پرفکت مانی ، وب مانی و ارز های دیجیتال میتواند درآمد ارزی شما را نقد کند و معادل ریالی آن را به حساب های ایران شما واریز نماید.
نرخ نقد کردن هر حساب متفاوت است، برای اطلاع از نرخ نقد کردن در بخش کاربری سایت تیکت ثبت کنید.
نقد کردن درآمد ارزی می تواند به دو طریق توسط پی تکنو انجام شود.

روش اول نقد کردن درآمد حساب ارزی

شما در یک سایت خارجی درامد دارید ولی حساب ارزی ندارید.
در این حالت ما حساب ارزی خودمان را در اختیار شما قرار می دهیم و شما آن را در اختیار سایت مربوطه قرار میدهید. سپس بعد از انتقال به حساب های ما باید اطلاعات واریز را به ما بدهید. در نتیجه ما اقدام به تسویه ریالی به شما مطابق قوانین سایت می نماییم.
توجه داشته باشید بعضی از حساب ها موقع انتقال وجه از گیرنده کارمزد کسر می کنند، ما مقدار دریافتی خالص را با شما تسویه خواهیم کرد.

روش دوم نقد کردن درآمد حساب ارزی

شما خودتان یک حساب ارزی اینترنتی دارید، در این حالت با هماهنگی ما اقدام به انتقال وجه به حساب های ما می کنید، سپس ما مقدار ارز خالص دریافت شده در حساب مان ، را با شما تسویه می کنیم.